Co je objemová hmotnost a hustota matrace?

CO JE TO OBJEMOVÁ HMOTNOST NEBO-LI HUSTOTA MATRACE  ?

Hustota matrace a objemová hmotnost matrace

Objemová hmotnost nebo-li hustota nám udává, kolik kilogramů váží 1 m3 pěny. 

Znamená to tedy, jestli je vyrobená pěna lehká nebo těžká a tedy zda bude vyrobená matrace spíše měkčí nebo spíše tvrdší.

Obecně lze říci, že čím je hustota matrace vyšší, tím je pěna pevnější a odolnější.

 

Jak se projeví objemová hmotnost na kvalitě matrace ?

Čím je v matraci více materiálů ( méně vzduchu ) , tím je vyšší je hustota pěny a tím je matrace kvalitnější.  Pokud je jádro matrace vyrobeno z pěny o vyšší objemové hmotnosti, je zde předpoklad pro delší životnost celé matrace. Vyšší hustota pěny v povrchových vrstvách matrace znamená stálost a tvarovou neměnnost. Matrace s vyšší hustotou pěny lépe drží tvar a je více odolná proti tvarovému deformování po celou dobu její životnosti. Nevýhodou je vyšší cena materiálu ( pěny ) a tím pádem také vyšší cena celé matrace.  Obecně tedy platí - čím vyšší objemová hmotnost pěn ve vaší matraci - tím větší odolnost, delší životnost, ale zároveň vyšší pořizovací cena. Jsou to pěny 

Nejběžnější  hustota pro jednotlivé typy pěn

Objemová hmotnost nebo-li hustota se udává v kg/m3. Znamená to, jaká je hmotnost jednoho metru krychlového určité pěny.

Pokud má pěna nebo matrace určité označení - např HR 40, znamená to že 1m3 této pěny váží 40 kg. Zbytek tvoří vlastně vzduch.

 

  • PUR polyuretanová pěna  - její obvyklá hustota je ca 20-30 kg/m3. Matrace z této pěny jsou tedy méně kvalitní, ale zase levné. Hodní se především pro děti a studenty. 
  • RE pěna tj. lisovaná pěnová drť - používá se na jádra levných matrací. Jelikož nejde přesně nikdy zjistit, z jakého materiálu bývá drť vyrobena, bývá i rozsah hustoty u této pěny vyšší. Navíc tato lisovaná drcená pěna obsahuje větší množství lepidla, takže se výsledná hustota pohybuje v rozmezí ca 50-90 kg/m3
  • Studená pěna HR - její obvyklá hustota je ca 30-50 kg/m3. Matrace ze studené pěny jsou odolnější a mají delší životnost. Matrace ze studené pěny o hustotě ca 50 kg/m3 patří již mezi nejvyšší kvalitativní třídu.
  • Líná paměťová pěna - zde se nejčastěji hodnoty pohybují v rozsahu ca 20-50 kg/m3. Pokud je matrace z visco pěny hodně měkká používá se pěna o hustotě   20 - 30 kg/m3. Tvrdší a pevnější paměťová pěna má hustotu ca 30-50 kg/m3. Čím tvrdší tím je kvalitnější a je určena pro větší váhovou kategorii.
  • Latex - hustota přírodního a tedy vysoce kvalitního latexu je přibližně 60-70kg/m3. Hustota levnějšího systetického latexu je do 50 kg/m3.
  • Kokosová deska - používá se jako výztuha do jádra matrace, kde je požadavek na vyšší nosnost. Hustota je ca 100 kg/m3

 

PŘI VÝBĚRU MATRACE SE NEBOJTE NA HUSTOTU PĚN INFORMOVAT 

Při výběru nové matrace se můžete u nás prodejce informovat, jakou hustotu mají jednotlivé vrstvy pěn ve vybrané matraci. 

Kvalitní matraci poznáte tak, že hodnota hustoty použitých pěn na povrchu bude vyšší než 30 kg/m3 a jádro matrace bude vyrobeno z pěny o min. hustotě 40 kg/m3

Pokud vám vyhovují spíše tvrdší matrace, hledejte modely s objemovou hmotností vyšší než 50 kg/m3.