Obchodní podmínky

Prodávající:

Postelshop.cz

Postelshop 

Marek Schlixbier
Karla Čapka 807
Milevsko 39901

IČO: 86863657  DIČ: CZ8408061574

Tel.:777 103535

E-mail: info@postelshop.cz

Obchodní podmínky:

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu www.postelshop.cz.
Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je MAREK SCHLIXBIER – postelshop a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České Republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Není-li kupujícím spotřebitel, řídí se vztahy z kupní smlouvy, neupravené těmito obchodními podmínkami, obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše v platném znění.

Závazky prodávajícího

Prodávající se zavazuje, že bude kupujícímu dodávat:

 • Pouze to zboží, které si kupující objednal prostřednictvím internetového obchodu www.postelshop.cz ,  které je se zobrazeným zbožím ve shodě v  maximální možné míře (drobné změny barev jsou možné, ke drobnému zkreslení barev mohlo dojít digitalizací)
 • Zboží, které je v souladu s normami a předpisy platnými na území ČR
 • Prodejní doklad – v každém balíčku najdete vedle objednaného zboží také doklad o zaplacení s rozepsanou cenou za jednotlivé položky.

Dále se prodávající zavazuje, že:

 • Bude komunikovat s kupujícím o jeho objednávce, bude ho informovat elektronickou poštou o  přijetí  objednávky, její expedici a přijaté platbě za zboží.
 • V případě nesplnění dodacích lhůt stanovených v internetovém obchodu: postelshop.cz bude o tomto stavu kupujícího včas informovat.
 • Bude uveřejňovat skutečné a konečné ceny, které kupující zaplatí za zboží, za dopravu a balné.
 • V souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 umožní nakupujícímu během 14 dnů od obdržení zboží toto bez udání důvodu vrátit – zboží však musí být odesláno doporučeně na adresu prodejny, v původním obalu, kompletní a nepoškozené.
 • Zboží nelze vracet na dobírku, jakékoliv takto vrácené zboží nebude prodejce přijímat!!!!
 • Při splnění těchto podmínek bude nakupujícímu vrácena finanční částka do cca 10 dnů od obdržení vráceného zboží. Při nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme schopni akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.
 • Osobní údaje kupujícího bude chránit v maximální možné míře a neposkytne je žádným jiným subjektům.

Práva a povinnosti kupujícího

 • Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
 • Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
 • Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14-ti dnů od doručení, viz. Odstoupení od kupní smlouvy.
 • Kupující je seznámen se skutečností, že prodávané zboží má charakter originálu. Proto nelze zaručit shodu barev, rozměrů a vzhledu výrobků s vyobrazením. Foto je nutné chápat jako ilustrační.

Závaznost objednávek

 • Každá objednávka, kterou kupující potvrdí (tzn. stiskne tlačítko ODESLAT OBJEDNÁVKU) je považována za závaznou. Současně souhlasí s obch.podmínkami prodeje.
 • Objednávka je návrhem kupní smlouvy, která vzniká samotným dodáním zboží. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři.
 • Kupující nemá možnost sám objednávku stornovat – tuto akci provádí pouze prodávající (obvykle po dohodě s kupujícím, např. z důvodu nemožnosti dodat zboží v daném termínu, případně z důvodu nemožnosti autorizace skutečné identity kupujícího).
 • Při atyp.rozměrech a větších objednávkách může prodávající požadovat zálohu na objednávané zboží. Objednávka nelze zrušit. 

 

Uživatelský účet

 • Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce, může kupující přistupovat do svého  uživatelského rozhraní, ze kterého  může provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
 • Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 • Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
 • Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

 

Ochrana osobních údajů

 • Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, e-mail, telefonní číslo, které jsou nevyhnutelné pro plnění smlouvy (objednávky).
 • Doba uchovávání údajů -  tyto údaje budou použity jen pro nezbytně nutné úkony spojené s vyřízením objednávky, nebo na tak dlouho, jak požaduje zákon (v případě reklamace). Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. 
 • Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 • Veškeré údaje našich zákazníků jsou zabezpečeny proti jakémukoli zneužití a získání třetí stranou.

    

Dodací a platební podmínky

 Dopravu zajišťují především naši smluvní partneři /ceny viz článek doprava a platba.
 
Při převzetí zboží je kupující povinen překontrolovat stav zásilky (neporušenost obalu) a odmítnout převzetí, neúplné nebo poškozené zásilky. Poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit prodávajícímu a sepsat s dopravcem protokol o škodě - ten do 24 hod zaslat e-mailem prodávajícímu. Pokud je převzetí zásilky kupujícím od dopravce stvrzeno podpisem - na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození zásilky není žádný nárok! 

   

Expedice zboží – dodací lhůta 

 • Zboží, které máme skladem zasíláme v co nejkratším termínu (do 2 dnů)
 • Pokud momentálně zboží není skladem, informujeme Vás o dodací lhůtě.
 • Doba dodání zboží:  pokud je zboží skladem , doba se liší dle zvoleného dopravce  (zpravidla 1-3 prac.dnů)
 • O odeslání zásilky budete automaticky vyrozuměni mailem či telefonicky a zboží Vám bude odesláno na adresu či parcelshop, který jste uvedli v objednávce.
 • Pokud z jakýchkoliv důvodů dojde k situaci, že zboží nebude možné v tomto termínu doručit, budeme vás kontaktovat a o nastalé situaci informovat. Zároveň se obě strany dohodnou na případném řešení.

Reklamace

 • Pokud není stanoveno jinak je standardní záruční doba 24 měsíců. V případě zakoupení zboží koncovým uživatelem se řídí dle Občanského zákoníku.  V případě zakoupení zboží fyzickou či právnickou osobou (IČO) se řídí dle Obchodního zákoníku.
 • Vznikne-li na zboží dodaném naším  internetovým obchodem reklamovatelná vada, může kupující uplatnit reklamaci písemně nebo e-mailem.
 • Písemné oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na adrese:  Marek Schlixbier , Kpt.Nálepky 1550, Milevsko 39901 nebo na e-mailové adrese: info@postelshop.cz
 • Oznámení o závadách musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, telefon, e-mail (je-li k dispozici), číslo daňového dokladu, podrobný popis závady a popis toho, jak závada vznikla.
 • Obratem po obdržení oznámení o závadách prodávající informuje kupujícího o následném postupu v závislosti na druhu zboží, především o tom, kam má kupující vadné zboží doručit.
 • V případě, že je zboží potřeba poslat zpět prodávajícímu, je zákazník povinen zboží zabalit do vhodného obalu vyhovující nárokům přepravy. Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě nemusí být reklamace uznána.
 • Poštovné hradí kupující ( vyjímkou je zaslání vadného neopravitelného zboží )
 • V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, bude oprávněná reklamace řešena výměnou zboží či vrácením zaplacené kupní ceny.
 • Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktu, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka

 

Vrácení zboží •  Odstoupení od kupní smlouvy

1, Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí  internetového obchodu,

 • Kupující spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží a to i bez udání důvodu.
 • V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČO na nákupním dokladu), právo na odstoupení vám nevzniká, neboť obchodní zákoník tuto možnost neuvádí.
 • Spotřebitel kontaktuje prodávajícího a písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení částky. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty.
 • Adresa pro vrácení zboží: Postelshop, Kpt.Nálepky 1550, Milevsko 39901
 • Náklady spojené s vrácením vráceného zboží budou účtovány na Vaše náklady 
 • Vracíme kupní cenu a náklady na nejlevnější dopravu k Vám. 

  2, Pokud je kupní smlouva uzavřena v kamenném obchodě.

 • nejsme ze zákona povinni zboží vyměnit, nebo dokonce vrátit peníze.  Avšak po našem uvážení lze některé zboží vyměnit za jiné- peníze nevracíme .         .
 • V případě objednání zboží na prodejně a následně  jejího  zrušení či nevyzvednutí bude vybrán storno poplatek, který činí 10% z celkové částky objednávky. 
 • U zboží na objednávku - např: postele , matrace ...je možné vrátit pouze standardních rozměrů, t.j. 80x200 cm, 90x200 cm,
 • Matrace ostatních rozměrů jsou považovány za nestandardní/atypické a jejich vrácení či výměna není bohužel možná,  jelikož byly vyrobeny pro Vás na zakázku

                                                                                                                                                                Postelshop